Vedtekter og dokumenter

Vedtekter og dokumenter for Brekkene borettslag

Her vil styret legge ut viktige og informative dokumenter. Herom gjelder eksempelvis protokoll fra generalforsamling, husordensregler, regler for dyrehold, skjema for utfylling av dugnadstimer, årsrapport og andre dokumenter som styret finner hensiktsmessig å publisere på denne siden.

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020 ble holdt Torsdag 11.Juni 2020 på plattingen ved redskapshuset grunnet smittevern. Selv med litt støy innimellom fra veien ovenfor gikk generalforsamlingen fint og vi i styret ønsker nytt varamedlem velkommen inn til oss. 

Under generalforsamlingen fikk vi besøk fra en representant i fra Telia/Get som gikk igjennom mye vedrørende dekoderen som vi har i borettslaget og forklarte situasjonen med TV for beboerne. 
Han skulle sende oss et nytt tilbud som styret skal ta stilling til når dette kommer til oss

Ellers var vi heldig med været og protokollen for generalforsamlingen kommer på nettsiden når denne er klar.

Protokoll GF 2020


Protokoll GF 2019

Her finner dere protokoll fra GF våren 2019

Åpne


Generalforsamling 2019

Årets general forsamling ble holdt Onsdag 22.Mai 2019 klokken 18:00 i Ulvedal Grendahus.

En del av styret har forlatt oss men samtidig har det kommet inn nye som erstattet de som gikk. En av disse har væert i styret i borettslaget tidligere så han har erfaring med å sitte i styret i dette laget.
Vi ønsker alle nye medlemer av styret velkommen og de som forlot oss lykke til videre.

I år var det kommet en beboer sak på agendaen angående gjesteparkeringen. Her kom forslaget til styret opp som veien å gå med å ha noen parkeringsplasser til utleie og noen plasser til gjester.
Det har ikke kommet frem nøyaktig plan for parkeringsplassene enda men vil bli lansert her med informasjon ut til beboere når dette er klart.

Protokollen for generalforsamlingen kan lastes ned og finnes under dokumenter på høyre side når denne blir sendt til oss av BOB de nærmeste dagene.


Generalforsamling

Årets generalforsamling ble holdt i Ulvedal Grendahus Torsdag 3.Mai kl. 18:00.

Det var ingen saker som var kommet inn som var til behandling på generalforsamlingen, men vi fikk gått igjennom alle punktene som var på planen.
I tillegg til dette har det blitt litt endringer i styret som kommer til å bli oppdatert på kontakt siden etterhvert.

Protokollen for generalforsamlingen kan lastes ned og finnes under dokumenter på høyre side.


Regler for dyrehold i Brekkene Borettslag

Styret vil jobbe med å tilrettelegge en forenklet søknad om dyrehold, i tillegg til en kartlegging av eksisterende dyrehold i borettslaget. Vi vil legge informasjon om dette ut på sidene så snart det er klart. I mellomtiden oppfordrer vi beboere som anskaffer seg dyr om å ta kontakt med styret for å avklare dette. Styret ønsker ikke å hindre beboere i å ha dyr, men ønsker å ha en viss kontroll med hvor og hvilke type dyr som oppholder seg i andelene tilknyttet borettslaget.