FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar

Styret mottar innimellom spørsmål fra beboere. Denne siden vil inneholde ofte stilte spørsmål som blir besvart her. Dersom du ikke finner et svar på ditt spørsmål, send oss gjerne en e-post, så svarer vi så snart det lar seg gjøre.

Vi har 2 biler i husholdningen, men bare en garasjeplass.

Vi har 2 biler i husholdningen, men bare en garasjeplass og lurer på hvor vi kan parkere bil nr. 2.

Gjesteparkeringen er forbeholdt beboeres gjester. Vi anmoder beboere som har behov for parkeringplass om å ta kontakt med styret, slik at vi kan formidle kontakt med noen som evt. ønsker å leie ut sin ubrukte garasjeplass.

Kan jeg montere temperaturmåler på utsiden av vinduet?

Det må ikke monteres skruer/spiker eller annet som bryter inn i overflaten i steniplatene eller i vinduskarmer/-poster utvendig. Dette vil føre til at garantien opphører og i verste fall vanninntrenging i leilighetene. Ta kontakt med styret om dere har spørsmål som vedrører dette.

Jeg ønsker å grille på terrassen, men hva er lov?

Av sikkerhetsmessige grunner er det kun lov å grille med elektrisk og gass grill på terrassene. Dersom man evt. ønsker å grille med kull finnes det en bålpanne i borettslaget. Denne kan man låne ved å kontakte styret. Benyttes på fellesområdet.

Jeg ønsker å bidra på dugnad. Hvordan går jeg frem?

Ta kontakt med styret på telefon eller mail. Vi har kontinuerlige oppgaver som kan gjøres på dugnad og setter stor pris på den type henvendelser. 

Jeg har mistet en eller flere nøkler

Jeg har mistet en eller flere nøkler til inngangsdøren min og trenger en ny. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med styret per e-post for produksjon av ny/nye nøkler. Dette gjelder også for nøkkel til bommen.

Jeg har låst meg ute av leiligheten

Jeg har låst meg ute av leiligheten og har ingen mulighet til å komme inn. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med vaktmester eller på vakttelefonen for innlåsning, se kontaktside for informasjon om telefonnr. Se egne regler for gebyrer vedrørende dette.

Jeg har ikke parkeringsplass i garasjen. Hvor kan vi parkere da?

Gjesteparkeringen er forbeholdt beboeres gjester. Vi anmoder beboere som har behov for parkeringplass om å ta kontakt med styret, slik at vi kan formidle kontakt med noen som evt. ønsker å leie ut sin ubrukte garasjeplass.

Jeg har hatt vannlekkasje i leiligheten og lurer på hvordan jeg skal gå frem?

Ta kontakt med styret på mail og beskriv hendelsesforløpet. Styret melder dette øyeblikkelig videre til eget forsikringsselskap.

Jeg har en garasjeplass men ikke bil. Jeg ønsker derfor å leie ut

Jeg har en garasjeplass men ikke bil. Jeg ønsker derfor å leie ut min garasjeplass. Hva gjør jeg da?

Ta kontakt med styret slik at vi kan kartlegge og formidle kontakt med andre som trenger garasjeplass. Styret formidler kun kontakt og har ingen befatning med avtalen som gjøres mellom beboere på noen måte.

Jeg har elbil og ønsker lademuligheter

Borettslaget har inngått en avtale med Elaway (Ladeklar) om elbillading i borettslaget. 
Gå inn på: https://consumer.elaway.io/ og skriv inn Brekkene borettslag for å få opp priser og bestilling av abonnement. 

Jeg har anskaffet kjæledyr. Trenger jeg å gjøre noe med dette?

Ja. Det skal søkes til styret når det gjelder dyrehold. Søknadsskjema og reglement finner du på høyre side her: http://www.brekkene.no/vedtekter.php

Alle som har dyr i husholdningen skal sette seg inn i, og påse at regler for dyrehold følges.

Hvorfor står garasjeporten åpen?

Ny garasjeport som kom Januar 2021 har en timer funksjon som gjør at porten står åpen i tidsrommene 07.00 til 09.00 og 15.00 til 17.00 i ukedagene (man-fre).
Grunnen for denne funksjonen er for å minske slitasje på garasjeporten og dermed gi økt varighet. Dette er tidsrom flest biler kjører inn og ut fra garasjen i ukedagene.

I tidsrommene vil ikke det være mulig å lukke garasjeporten.

Hvordan skaffer jeg meg en automatisk garasjeportåpner?

Ta kontakt med styret på mail. Pris på ny garasjeportåpner er ikke fastsatt da vi venter pris fra leverandør.

Gjelder røykeloven for borettslag?

Røykeloven gjelder i borettslag. Dette følger av røykelovens § 6 (lovens offisielle navn er lov om vern mot tobakkskader, lov av 9. mars 1973 nr 14). Av denne bestemmelsen går det fram at lufta i lokaler hvor allmennheten har adgang, skal være røykfri. 

Av lovens forarbeider går det fram at det med lokaler menes alle typer innendørs fellesrom i hus og bygninger. Eksempler på slike lokaler er: inngangspartier, heiser, trappeoppganger, korridorer, toaletter og alle rom hvor folk passerer eller oppholder seg i kort tid. Alle slike steder i borettslaget vil derfor være omfattet av røykeloven, og det er forbudt å røyke der.

Det samme vil gjelde i alle rom der folk møtes, som for eksempel festlokaler eller styrerom. Også arbeidslokaler, for eksempel vaskerom som brukes av flere, faller innenfor loven. Også i slike rom skal det være røykfritt.

Private hjem faller utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. Inne i den enkeltes bolig gjelder derfor ikke røykeloven.

Loven gjelder heller ikke utendørs. Verandaer, balkonger og terrasser må regnes som utendørsområder, og røykeloven gjelder derfor ikke på disse stedene. Røyking på slike steder må eventuelt reguleres i borettslagets ordensregler.

Er det lov å sette sykler og lignende i fellesrom?

Nei, dette er ikke lov! Barnevogner, rullestoler og andre hjelpemidler er lov å sette på hensiktsmessige områder i trappeoppganger. Sykler og lignende skal plasseres i egne boder, leiligheter eller ved sykkelstativ utenfor inngangene.