OPPSLAGSTAVLEN

Borettslagets oppslagstavle

Her på oppslagstavlen kan du følge med hva som skjer i vårt borettslag. Informasjonen du finner her er en kombinasjon av informasjon som tidligere ble hengt opp på oppslagstavlen i trappeoppgangen og ved ”bosshus” i tillegg til den informasjon som kommer ut i nyhetsbrevet BrekkeneNytt. Dersom du som beboer har saker du ønsker at vi setter opp på oppslagstavlen er du velkommen til å ta kontakt med styret på mail.

Stordugnad for Brekkene

Dessverre har det ikke blitt den store dugnaden i Brekkene borettslag i forkant av 17.Mai som det har blitt gjort tidligere.
27.April ble det gjennomført en liten dugnad hvor 2 stykker inkludert dugnadsansvarlig stilte opp. 

Med dette vil styret i Brekkene invitere til en dugnad 20.Mai hvor hele borettslaget står i fokus. Restarbeid etter den lille dugnaden 27.April samt rydding og kosting av borettslaget vil bli gjennomført denne dagen.
Selv om alt ikke er klart for 17.Mai hjemme i år, så kan vi fremdeles få en fantastisk fin sommer. Og sommeren blir mye koseligere når områdene rundt blokkene er rene, pene og ikke minst beplantet med flotte blomster og andre planter!

Dugnad er også en ypperlig sjanse til å bli kjent med dine naboer med! 

Alle er hjertelig velkommen til dugnad 20.Mai! Håper vi sees!


Generalforsamling

Til andelseiere i Brekkene Borettslag

Generalforsamling avholdes 11.mai 2021 kl 18.00

i Ulvedalen Grendehus

Myndighet

Den øverste myndighet i Brekkene Borettslag utøves av generalforsamlingen. Dato for Generalforsamlingen er satt til 11.mai 2021.

Innlevering av saker til generalforsamlingen

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet i generalforsamling settes til 12.april 2021. Borettslagets offisielle postadresse er: co/BOB, postboks 7280, 5020 Bergen; e-postadresse er: [email protected]. Saker kan leveres i postkassen ved «gamle bosshus». For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, har vi følgende oppfordring ved innsending av saker:

• Det går klart fram at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen

• Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak, noe som vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken

Innkalling til generalforsamling

Styret har ansvar for at det innkalles til ordinær generalforsamling med et varsel som skal være på minst 8 og høyst 20 dager. I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det innen fristen.

Stemmerett og fullmakt

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

Med Hilsen Styret i Brekkene Borettslag

Line Lone Tofte
Styrets leder


Henvendelser til Vakttelefon og vaktmester

Brekkene borettslag har ingen vaktmester som jobber her. Tidligere har en Beboer i Brekkene borettslag utført noe oppgaver som en vaktmester men dette er ikke lenger tilfellet. 
Vi i styret må derfor be andelseiere som har vaktmester nummeret nedskrevet eller lagret på sin telefon om å slette dette og ikke benytte nummeret noe mer.

Vakttelefon skal kun benyttes i akutte henvendelser. Der er ingen i styret som er aktivt i beredskap, og dermed kan vi ikke garantere at vi kan løse problemet der og da. Henvendelser på nattestid kan bli besvart men her ligger vi som oftest å sover og dermed er det ikke sikkert at telefonen blir besvart.

For mindre akutte henvendelser ønsker vi at disse kommer inn til styret på [email protected].


​Regulering av gjesteparkering

Følgende forslag ble stemt igjennom på GF:

«Det finnes pr i dag 21 gjesteparkeringer på området. Dersom vi leier ut 11 parkeringsplasser til egne beboere, vil det stå igjen 10 parkeringsplasser til beboeres gjester.

Prisen er foreslått til kr 4.800,- pr år pr plass (kr 400,- pr. mnd.). Dette vil utgjøre en årlig inntekt for borettslaget på kr. 52.800,-.

Kriteriene for plass vil være at det ikke finnes alternative løsninger for parkering på området. Det vil si at bilene ikke får plass i garasjen enten ved at det er fullt belegg eller at bilen på grunn av størrelse, ikke får plass eller kommer inn i garasjen. Dersom det blir flere søkere som tilfredsstiller kriteriene enn det er plass til (mer enn 11 stk.) vil plassene tildeles ut ifra loddtrekning.

Dette vil gjøre jobben med å regulere gjesteparkeringen lettere. Det vil da ikke være akseptert at beboere som ikke betaler for plass å stå på gjesteparkering. Plassene blir merket tilstrekkelig.»

For at styret skal kunne starte arbeidet med å regulerer gjesteparkeringen trenger vi tilbakemelding på hvem som ønsker å benytte seg av leiemulighetene.

Frist er 1. okt for å melde interesse, svar til [email protected] eller sms tlf 97167457

Send inn:

  • Navn
  • Andel nr
  • Telefon
  • Reg nr på bil

NB! Vi oppforderer også beboere som har ledig plass i garasjen, som ønsker å leie den ut å melde dette inn til styret. Da kan vi evt være behjelpelig med å videreformidle denne informasjonen til dem som evt trenger en plass. Prisen, leieavtale osv legger vi oss ikke oppi.


Utvendig av blokkene

Viktig info til alle beboere! Det må ikke monteres skruer/spiker eller annet som bryter inn i overflaten i steniplatene eller i vinduskarmer/-poster utvendig. Dette vil føre til at garantien opphører og i verste fall vanninntrenging i leilighetene. Ta kontakt med styret om dere har spørsmål som vedrører dette.


Flaggfester

Styret har bestilt inn et begrenset antall flaggfester som er spesiallaget for den nye altanfasaden. Ta kontakt med styret på [email protected] dersom du ønsker et slikt. Disse koster kr 250,- pr. stk. Man får tilsendt faktura.


BÅLPANNE

Borettslaget har gått til innkjøp av en bålpanne som i utgangspunktet er ment til bruk på arrangementer i regi av borettslaget. Det er imidlertid mulig for beboere å kunne benytte seg av denne ved forespørsel til styret. Vi ser at det kan være nødvendig at vi fører logg for bruk av denne slik at godt vedlikehold blir ivaretatt og vi kan beholde denne i god stand lenge. Ta gjerne kontakt med styret dersom det er intressant å benytte seg av bålpannen.


TILHENGER

Som de fleste er klar over, så har borettslaget tilgjengelig en tilhenger for utlån til beboere.

Ta kontakt på vakttelefonen for nøkler og vognkort til denne. Tilhengeren skal naturligvis leveres tilbake i lik stand som den ble utlevert.


SYKLER SKAL IKKE OPPBEVARES INNE PÅ FELLESOMRÅDER

Sykler og lignende skal enten oppbevares i egne leiligheter, boder eller ved sykkelstativ utenfor inngangspartiet. Vi ber om at beboerer tar hensyn til at det ferdes mye barn i disse områdene og at sykler som er slik plassert, kan volde skader på disse barn. På en annen side er dette også til sjenanse for en stor andel av beboerne her i borettslaget. 

- Vis hensyn!


GARASJEPLASS

Har du en garasjeplass som ikke er i bruk? Da kan det hende at naboen din nettopp trenger en slik og kan være villlig til å dekke inn dine utgifter med plassen ved å leie plassen av deg. Ta kontakt med styret og vi vil formidle forespørsel til beboere på denne oppslagstavlen.


BREKKENE NYTT

her finner man Brekkene Nytt for:

2013

Januar  -  April  -  Mai

2012

September  -  oktober