OPPSLAGSTAVLEN

Borettslagets oppslagstavle

Her på oppslagstavlen kan du følge med hva som skjer i vårt borettslag. Informasjonen du finner her er en kombinasjon av informasjon som tidligere ble hengt opp på oppslagstavlen i trappeoppgangen og ved ”bosshus” i tillegg til den informasjon som kommer ut i nyhetsbrevet BrekkeneNytt. Dersom du som beboer har saker du ønsker at vi setter opp på oppslagstavlen er du velkommen til å ta kontakt med styret på bob.no

Henvendelser til Vakttelefon og vaktmester

Brekkene borettslag har ingen vaktmester som jobber her. Tidligere har en Beboer i Brekkene borettslag utført noe oppgaver som en vaktmester men dette er ikke lenger tilfellet. 
Vi i styret må derfor be andelseiere som har vaktmester nummeret nedskrevet eller lagret på sin telefon om å slette dette og ikke benytte nummeret noe mer.

Vakttelefon skal kun benyttes i akutte henvendelser. Der er ingen i styret som er aktivt i beredskap, og dermed kan vi ikke garantere at vi kan løse problemet der og da. Henvendelser på nattestid kan bli besvart men her ligger vi som oftest å sover og dermed er det ikke sikkert at telefonen blir besvart.

For mindre akutte henvendelser ønsker vi at disse kommer inn til styret via meldinger på bob.no


Utvendig av blokkene

Viktig info til alle beboere! Det må ikke monteres skruer/spiker eller annet som bryter inn i overflaten i steniplatene eller i vinduskarmer/-poster utvendig. Dette vil føre til at garantien opphører og i verste fall vanninntrenging i leilighetene. Ta kontakt med styret om dere har spørsmål som vedrører dette.


Nøkkler og Portåpner

Det er mulig å bestille ekstra nøkler og åpnere til garasjeporten. Kontakt styret ved interesse.

Pris på ett stk nøkkel er 100kr og 1250kr for en garasjeport åpner

Om man er så uheldig å miste en nøkkel er det viktig å gi beskjed til styret om hvilke nøkkel det er som er vekke så den kan fjernes fra systemet.


BÅLPANNE

Borettslaget har gått til innkjøp av en bålpanne som i utgangspunktet er ment til bruk på arrangementer i regi av borettslaget. Det er imidlertid mulig for beboere å kunne benytte seg av denne ved forespørsel til styret. Vi ser at det kan være nødvendig at vi fører logg for bruk av denne slik at godt vedlikehold blir ivaretatt og vi kan beholde denne i god stand lenge. Ta gjerne kontakt med styret dersom det er intressant å benytte seg av bålpannen.


TILHENGER

Som de fleste er klar over, så har borettslaget tilgjengelig en tilhenger for utlån til beboere.

Ta kontakt på vakttelefonen for nøkler og vognkort til denne. Tilhengeren skal naturligvis leveres tilbake i lik stand som den ble utlevert.


SYKLER SKAL IKKE OPPBEVARES INNE PÅ FELLESOMRÅDER

Sykler og lignende skal enten oppbevares i egne leiligheter, boder eller ved sykkelstativ utenfor inngangspartiet. Vi ber om at beboerer tar hensyn til at det ferdes mye barn i disse områdene og at sykler som er slik plassert, kan påføre skader på disse barna. På en annen side er dette også til sjenanse for en stor andel av beboerne her i borettslaget. 

- Vis hensyn!