I BORETTSLAGET

Dette finner du i borettslaget

Borettslaget består av store grøntarealer og uteområder til disposisjon for våre beboere. I tillegg innehar borettslaget eiendeler som redskaper og verktøy man kan benytte seg av etter avtale med styrets medlemmer. Det forventes naturligvis at alt dette ivaretas slik man tar vare på egen eiendom. All vannskjøtsel/hærverk vil bli fulgt opp, og om nødvendig få følger for den enkelte.

Følgende tilbud kan du som beboer/andelseier benytte deg av:

Lekeplass med bl.a sandkasse, 2 stk disser, lekeslott m/rutsjebane, klatreslott og gyngedisser. Det finnes flere piknikkbord plassert rundt på området til fri benyttelse. Plattingen ved redskapshuset er flittig brukt som møteplass og grillplass i sommerhalvåret og redskapshuset inneholder en del redskap, verktøy, grill og en bålpanne. Borettslaget eier også en tilhenger som stilles til disposisjon for våre beboere. 

(redskap, verktøy, grill, bålpanne og tilhenger kan man få låne ved henvendelse til styrets vakttelefon eller ta kontakt på mail.) 


Tilhenger

Borettslaget eier en vanlig, enkel tilhenger som kan lånes ut til Beboerer/andelseiere. Ta kontakt på styrets vakttelefon for å avtale utlevering av nøkler til lås og vognkort. Tilhengeren skal rengjøres og leveres tilbake i samme stand som den utleveres. Dersom man er uheldig og påfører hengeren skader, meld fra om dette til styret.


Bålpanne

Det ble våren 2012 kjøpt inn en bålpanne som primært skal benyttes til sosiale sammenkomster i borettslaget (dugnad, st.Hans, grillkvelder etc.) Det er også ønskelig at beboere skal kunne benytte seg av denne på eiendommen. Med det menes at styret ikke ønsker at man skal fjerne utstyret fra Borettslaget, men heller benyttes på borettslagets egen eidendom. Vi ber om at det utvises forsiktighet og at det tas hensyn til naboer ved benyttelse av denne.